Menu

Content

Breadcrumb

Hammerfest


Ordinære messetider i kapellet:
onsdager kl. 8.00


I mai 1880 meldte tre søstre Sr. Claudia, Sr. Serapia og Sr. Adelharda, seg frivillig til å reise til Hammerfest. Allerede den 19. november 1880, altså bare en måned etter søstrenes ankomst til Hammerfest, kokte nonnene middag for 10 fattige barn i byen. Snart økte tallet på barn som ble bespist til 24, og av dem lærte seg søstrene sin første norsk.

Les mer

Tromsø


Ordinære messetider i kapellet:
mandag    kl. 8.00
tirsdag     kl. 8.00
onsdag    kl. 8.00
torsdag   kl. 8.00
fredag    kl. 8.00
lørdag    kl. 8.00

Tilbedelse:
søndag  kl. 16.30 - 17.30


Allerede i 1888 var det et ønske at de Grå Søstre skulle komme til Tromsø for å overta skolen og sykepleien. Det gikk nesten 20 år innen søstrene virkelig kom til Tromsø for å bli. Huset ble kjøpt i april 1906, men de tre første søstre ankom 15. august samme år. Tre ganger måtte de bytte bosted. Den første leiligheten var stor nok til at man kunne drive skole, men til å drive et sykehus var den alt for liten. Derfor ble det kjøpt et hus, hvor det i 1907 ble åpnet sykehus med 28 senger.

Les mer

Tønsberg


Ordinære messetider i kapellet:
tirsdag     kl. 8.00
torsdag     kl. 8.00

Sakramentstilbedelse:
torsdag     kl. 16.00


I slutten av februar 1927 hadde dr E. Kragerud bedt St. Elisabethsøstrene om å starte et katolsk hospital i Tønsberg. Også i dette skiller Tønsberg seg fra de andre steder der søstrene tidligere hadde startet en virksomhet i Norge: stedet de var kommet til hadde allerede på forhånd en liten menighet med egen prest. I Tønsberg var det motsatt: søstrene kom, og det medførte egen prest og menighet.

Les mer

Den norske provins

Den Katolske Kirkes historie i Norge går like langt tilbake som den norske statsdannelse. Høymiddelalderen var en storhetstid både for kirke og land, mens senmiddelalderen rammet Kirken i Norge. I 1537 innførtes den lutherske lære. Katolske prester virket lenge i det skjulte, og det fantes små katolske grupper frem til ca. 1700. Først i 1843 tillot Kongen at St. Olav menighet ble opprettet i hovedstaden. Noen år senere fulgte grunnleggelse av misjonsstasjoner i Alta, Tromsø og i Bergen.

Les mer

Oslo


Ordinære messetider i kapellet:
mandag     kl. 7.15
tirsdag     kl. 7.15
onsdag     kl. 7.15
torsdag     kl. 7.15
fredag     kl. 7.15
lørdag     kl. 7.15
søndag     kl. 9.00

Sakramentstilbedelse
torsdag     kl. 16.00 - 17.00


St. Elisabethsøstrene kom til Oslo i 1898 etter at St. Hallvard kapellet i Oslo ble innviet den 31. august og en katolsk skole var opprettet. I den første tiden bodde søstrene i tredje etasje i Urtegaten 29. Søstrene tok på seg oppgaven med den omreisende sykepleie i hele byen og de drev menighetsskole i den nye St. Hallvard menighet. Søstrenes materielle situasjon var meget vanskelig fordi søstrene ikke fikk betaling for innsatsen i undervisningen på skolen.

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

PROVINSIALHUSET

Munkerudveien 52
1165 OSLO
tlf. +47 23 38 44 00
faks +47 23 38 44 01
stelisabethprovins@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 6062.05.15887

HAMMERFEST

Kirkegata 24
9600 Hammerfest
tlf. +47 23 38 44 20
faks +47 23 38 44 21
hammerfest@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 4910.20.39806

TROMSØ

Balsfjordgata 35
9007 Tromsø
+47 23 38 44 30
+47 23 38 44 31
tromsoelisabeth@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 4750.16.49348

TØNSBERG

Botnegata 24
3112 Tønsberg
+47 23 38 44 22
+47 23 38 44 25
tonsberg@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 2420.33.37465

NOVISIAT

KALLSARBEIDET

kall@stelisabeth.katolsk.no
Leder for kallsarbeidet i
St. Elisabethsøstrenes norske provins:
sr. M. Karolina Bogoczová
tlf. +47 23 38 44 00
mobil +47 412 52 224

INTENSJONSPOSTEN

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for"
Klikk her for Intensjonsposten.

Color I Color II Color III