Menu

Content

Breadcrumb

Roma, Kristi Fødselsfest 2015

„Og de trådte inn i huset og fikk se barnet og dets mor Maria, Og de falt på kne og hyldet ham. Derpå åpnet de for sine skatter Og bar frem gaver til ham, Gull og røkelse og myrra”. (Matt 2, 11)

Kjære Søstre og Medlemmer av Apostolatfellesskapet St. Elisabeth, På julaften, hvert eneste år, betrakter vi Betlehem. Hvert år minnes vi med glede begivenheten, når menneskers og Guds sanne forhold knyttes sammen. i ly av natten, i en fattig stall, kommer Guds Barn til verden. Diskret og uten kunngjøringer setter Han sine ben på jorden, for å oppleve menneskenes hverdag sammen med oss. I denne gesten åpenbarte Gud sin store kjærlighet til menneske ved å vise, at det aldri er forlatt, at Gud alltid er nær. Når vi mediterer over Kristi Fødsels mysterium, utrykker vi takknemlighet for Guds nærvær i våre liv.

Ved forkynnelsen om Messias' komme utgir profeten et håp, som gjelder for alle mennesker: ”Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset fram. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt” (Jes 9,2;6). Kristi komme til verden er tolket som Lysets legemliggjøring. Dette er Lyset, som opplyser mørket i menneskets liv, viser vei, fører til forandring og varmer menneskenes hjerter gjennom sin egen kjærlighets varme. Da Lyset fødtes i Betlehem grotten, var menneskene beskjeftiget med sine hverdagslige gjøremål. Ingen hadde forventet, at akkurat i denne natten, skulle Frelseren komme. For mange var profetien en fjern forventning. Den hl. Lukas skriver, at gjeterne var opptatt med sitt arbeid. Dag og natt „holdt de til ute på marken for å våke over hjorden” (jfr. Luk 2,8). Så skjer det, at det strålende lyset fra Betlehem fanger deres oppmerksomhet. Guds Engel trådte frem foran dem og forkynte den store glede, at „i natt er deres frelser født, her i Davids by; det er Messias, Herren” (jfr. Luk 2,11) Engelen oppfordrer gjeterne til å dra for å se Den Nyfødte Frelseren. Gjeterne ble oppildnet av Engelens ord og som tradisjonen forteller, tok de gaver med seg og løp til grotten, uten å ense hverken nattemørke, redsel, eller deres egen tretthet. De ville se og hedre Barnet.

Kristus trekker mange til seg og mange har kommet til tro på ham. Det var ikke bare enkle gjetere som vandret til møte med Ham, men også Vismenn fra Øst, som hadde fått se stjernen og som straks forstod dens betydning. De fulgte stjernen til Juda landet. Vismennene var rede til øyeblikkelig å forlate sin verdens rikdom, velstelte slott og sine nærmeste for å finne Kongen over alle konger og hylle Ham. De trodde, at den nye Kongen befant seg i Herodes' omgivelser. Derfor gikk de til hans palass. Men derfra ledet stjernen dem videre, i retning av Betlehem grotten. „Og de trådte inn i huset og fikk se barnet og dets mor Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Derpå tok de frem sine skatter og bar frem gaver til ham, gull og røkelse og myrra” (Matt 2,11). Ved å hylle Ham og gi Ham gavene, utrykker de tro på, at det nyfødte Barnet i sannhet er Kongen, Gud og Messias.

Kjære Søstre og Medlemmer av Apostolatfellesskapet St. Elisabeth, de to ovennevnte evangeliske bilder viser mennesker, som tok fatt på den vanskelige veien for å møte „barnet som lå der i krybben” (Luk 2,16). Deres holdning oppmuntrer oss til å gå Gud i møte. Han venter på oss i våre kapeller og kirker hver eneste dag. Alt kan vi legge frem for Gud. Vanskelige saker skal vi ikke bare legge til side og forvente, at de finner sin egen løsning. Pave Frans ”oppfordrer alle kristne, hvor de enn måtte befinner seg, og uansett hvilke forhold de lever under, til enda i dag å fornye deres personlige møte med Jesus Kristus, eller i det minste å beslutte seg for å la seg møte av ham, å søke ham uten opphør hver eneste dag. Det finnes ingen grunn til å tenke, at denne oppfordring gjelder ikke meg. Det er ingen, som er utelukket fra den gleden, som Herren bringer oss” (jfr. Evangelii Gaudium, nr. 3). I vårt åndelig liv skal vi søke å gripe det, som fører til vår frelse. La oss derfor gå, som de tre vise menn og gjeterne, for å hylle Jesus og gi Ham våre gaver.

Mens vi betrakter fødselsmysteriet, må hver eneste en av oss vurdere hva vi gjør for Jesus i dag. Hva ofrer jeg til Ham? Kanskje det er våre botsøvelser, gode forsett, vårt slit, arbeid, vansker, lidelser, hverdagens mas, det jeg frivillig avstår fra, gode ord eller min uselviskhet? Kanskje ofrer vi for Ham det, som vi ikke har klart, men som likevel har begynt en omvendelses prosess i oss? Kanskje gir vi det, som koster oss mest. Akkurat det kan være det som må til, for at vi skal kunne begynne på nytt? Jesus forventer ikke store ting av oss, men vil, at vi ofrer med et ærlig sinn, i likhet med gutten fra evangeliets lignelse. Han gav fem brød og to fisker til Jesus, for å mate 5000 mennesker. Det virket som „ingenting” i forhold til folkemengdens behov og forventninger. Gutten gav bort det han hadde, sin „ingenting” fremla han for Jesus, og Jesus velsignet gaven og gav det videre i disiplenes hender, for at de skulle dele det med de trengende. Som vi leser i Evangeliet – de fikk tolv kurver fulle av brød som var til overs (jfr. J 6,13). Jesus vil, at vi gir Ham alt det vi eier, at vi ofrer ærlig det, som tilhører oss, uten å beholde noe, uten å sikre oss for fremtiden. Jesus venter inntil vi kommer for å fremlegge hele vårt liv, svakhet, skrøpelighet, våre „ingenting” foran Ham, for at Han kan velsigne det og omgjøre det til en gave for andre.

Møtet med Jesusbarnet fører oss alltid til møtet med et annet menneske. „Det er i virkeligheten ikke så langt til Betlehem. Kristus fødes hver dag i blant oss, gjennom andre menneskers kjærlighet og godhet, – hjemme, på arbeidsplassen, i menighetsforsamlingen” (Wojciech Mścichowski). La oss derfor gå, for å ofre vår tid, hjelpsomhet, et godt ord eller bønn for andre. Måtte Herrens Fødsel skje hver dag ved våre handlinger. La oss dele de gavene vi eier, først og fremst troens og kallets gave, for at andre også kan komme til Jesus og danne en personlig relasjon med Ham. For troen „fyller livet til overflod med en ny herlighet og dyp glede – også under alvorlige vanskeligheter.” (jfr. Ewangelii Gaudium 167). La oss hjelpe vår neste til å finne veien til Betlehem, for at også de kan hylle Barnet.

Kjære Søstre og Medlemmer av Apostolatfellesskapet St. Elisabeth, vi er samlet i glede ved krybben. Måtte denne underlige stjernen skinne i hverdagen vår, slik som den gjorde over Betlehem grotten. La stjernen bestandig føre oss til Den Nyfødte Frelser. Måtte Guds Sønn skjenke oss sin velsignelse, løfte troen, styrke håpet og trøste oss i vanskelige stunder. Jeg stoler på at Han gir oss styrke, hever vår ånd, gjenoppliver den sanne gleden i oss og hjelper oss til å være ivrige forkynnere av Guds ord, kjærlighet og fred.

Jeg er forbunnet med dere i bønn ved Betlehem krybben og sender dere mine hjertelige julehilsener, også fra alle Rådssøstre og Beboerne i Generalhuset,

Deres hengivne i Herren
Moder Samuela Werbinska
generalsuperior

PROVINSIALHUSET

Munkerudveien 52
1165 OSLO
tlf. +47 23 38 44 00
faks +47 23 38 44 01
stelisabethprovins@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 6062.05.15887

HAMMERFEST

Kirkegata 24
9600 Hammerfest
tlf. +47 23 38 44 20
faks +47 23 38 44 21
hammerfest@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 4910.20.39806

TROMSØ

Balsfjordgata 35
9007 Tromsø
+47 23 38 44 30
+47 23 38 44 31
tromsoelisabeth@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 4750.16.49348

TØNSBERG

Botnegata 24
3112 Tønsberg
+47 23 38 44 22
+47 23 38 44 25
tonsberg@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 2420.33.37465

NOVISIAT

KALLSARBEIDET

kall@stelisabeth.katolsk.no
Leder for kallsarbeidet i
St. Elisabethsøstrenes norske provins:
sr. M. Karolina Bogoczová
tlf. +47 23 38 44 00
mobil +47 412 52 224

INTENSJONSPOSTEN

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for"
Klikk her for Intensjonsposten.

Color I Color II Color III