Menu

Content

Breadcrumb

Provinsialkapittelet i Tromsø

Kjære søstre, inneværende år blir viktig for vår kongregasjon. I oktober skal Generalkapittelets XXV jubileum begynne.

Det vil skje under mottoet: „Herre, gi oss større tro (jfr. Luk 17,5). Troen som fundamentet i St. Elisabethsøstrenes liv og apostolat”. Derfor oppmuntrer jeg dere, kjære Søstre, til felles bønn i alle intensjoner knyttet til forberedelses arbeid til Generalkapittelet.

I Tromsø, den 20. februar dette året gjennomførte vi valget av en delegert søster til generalkapittelet som finner sted i Roma i oktober i år.

Med dette skrivet gjør vi kjent for dere valgresultatet. Det ble valgt Søster M. Asumpta Balcerzak – provinsialrådssøster og superior i Tromsø.

Måtte den barmhjertige Gud skjenke oss den hellige Ånd. Måtte den trenge ned i våre innerste hjerter. La oss vende oss til den og påkaller den slik at våre handlinger blir et Åndens verk.

La oss sammen be at Gud beskytter og verner alle deltakere i generalkapittelet.

Forent i bønn hilser jeg dere alle

Sr.M. Katarina Hodyr
provinsialsuperior

Tromsø, 21.02.2016

se bilder fra kapittelet

PROVINSIALHUSET

Munkerudveien 52
1165 OSLO
tlf. +47 23 38 44 00
faks +47 23 38 44 01
stelisabethprovins@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 6062.05.15887

HAMMERFEST

Kirkegata 24
9600 Hammerfest
tlf. +47 23 38 44 20
faks +47 23 38 44 21
hammerfest@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 4910.20.39806

TROMSØ

Balsfjordgata 35
9007 Tromsø
+47 23 38 44 30
+47 23 38 44 31
tromsoelisabeth@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 4750.16.49348

TØNSBERG

Botnegata 24
3112 Tønsberg
+47 23 38 44 22
+47 23 38 44 25
tonsberg@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 2420.33.37465

NOVISIAT

KALLSARBEIDET

kall@stelisabeth.katolsk.no
Leder for kallsarbeidet i
St. Elisabethsøstrenes norske provins:
sr. M. Karolina Bogoczová
tlf. +47 23 38 44 00
mobil +47 412 52 224

INTENSJONSPOSTEN

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for"
Klikk her for Intensjonsposten.

Color I Color II Color III